HomeEtik Eğitimleri

Etik Eğitimleri

Etik Eğitimleri

Etik Eğitimleri

  • Etik rehber sertifika programı
  • Kurum içi etik yönetmeni sertifika programı (Tedmer Türkiye Etik Değerler Merkezi bünyesinde)
  • Çalışanlar için etik farkındalık eğitimi
  • Etik tur eğitimi (liderler için)
  • Etik denetimi ve denetim etiği eğitimi
  • Etik kod yazma eğitimi